accountaccountbagbagzalando logomenu

100 dagen gratis retourrecht

Het grootste aanbod topmerken online

Gratis verzending* en retour*

Update 06.05.2014

Wij hebben reeds vorige week over de huidige verbeteringen in ons distributiecentrum in Erfurt geïnformeerd. Hiertoe behoren:


 • het grondig nagaan van de wetgeving op gegevensbescherming bij onze processen en systemen, tot aan de zomer
 • het aanbieden van extra zitplaatsen in de productie, die vlugger bereikbaar zijn dan de zitplaatsen in de ruimte waar de pauzes plaatsvinden
 • de verdere verbetering van ons werkmodel, bijvoorbeeld met betrekking op de huidige pauzeregeling
 • het afschaffen van de beloning voor tips met betrekking tot diefstal
 • intensievere trainings voor onze leidinggevenden betreffende onze bedrijfswaarden en communicatie.

Het speciaal opgerichte projectteam zal samen met onze werknemers ter plaatse verdere verbeteringen uitwerken en omzetten. Het succes van Zalando wordt mede mogelijk gemaakt door de prestaties van elke afzonderlijke werknemer en wij doen er alles aan om ook de toekomst van het bedrijf samen vorm te geven.


Naast de actieve ontwikkeling en omzetting van de verbeterde maatregelen, samen met onze collega’s ter plaatse, vinden wij het ook belangrijk om valse verklaringen recht te zetten. Wij hebben vanaf het begin duidelijk op de bevooroordeelde en deels feitelijk verkeerde inhoud van de reportage gewezen, die het onderscheid tussen de valse verklaringen en gerechtvaardigde punten van kritiek moeilijk maakte. Met onze informatie op de themasite, en in een persoonlijke dialoog met RTL hebben wij na de uitzending geprobeerd om de onjuiste punten recht te zetten. Gezien dit tot op heden nog niet gebeurd is, hebben wij nu juridische stappen ondernomen.


Eind vorige week heeft de arrondissementsrechtbank van Keulen ons verzoek goedgekeurd en per kort geding beslist dat bepaalde delen van de reportage niet meer verspreid mogen worden. Het gaat om de volgende valse verklaringen:


 • in het distributiecentrum van Erfurt zou in 2013 een sterfgeval hebben plaatsgevonden
  Tot op heden vond er geen enkel sterfgeval is het logistieke centrum van Erfurt plaats. Dit heeft de openbare dienst voor consumentenbescherming van Thüringen schriftelijk bevestigd.
 • blijkbaar bood niemand de journaliste hulp aan toen zij zich onwel voelde
  Wij bieden vanzelfsprekend medische verzorging door een bedrijfsarts, tijdens beide ploegendiensten is er steeds een arts aanwezig, en onze eerste hulpverleners bieden hulp aan of bellen een ambulance als er bij een werknemer gezondheidsproblemen optreden. Ook in dit geval waren er eerste hulpverleners ter plaatse.
 • werknemers moeten blijkbaar dagelijks loopafstanden tot 27 kilometer afleggen
  In de reportage wordt er in twee gevallen door middel van een stappenteller de loopafstand gemeten. In het ene geval wordt er 27 km gewandeld met 27.000 stappen. In het tweede geval wordt er 20 km gemeten met 30.000 stappen. De eerste meting impliceert een staplengte van ongeveer een meter, de tweede meting een staplengte van ongeveer 65 cm. Deze metingen zijn niet betrouwbaar. Onze bedrijfsartsen hebben bij steekproeven gemiddelde loopafstanden van 15 – 20 km gemeten in de afdeling “Pick”.
 • de personeelsafdeling zou beslist hebben, chronisch zieken niet langer dan 6 maanden „mee te slepen“
  In onze vestigingen werken ook collega’s met een chronische ziekte. Een bevoegde richtlijn is hieromtrent niet opgesteld. Sinds eind vorig jaar is er een pilot van start gegaan waarin wij doven en slechthorenden tewerkstellen. Wij doen voortdurend moeite om collega’s met verschillende achtergronden te integreren.
 • Zalando zou niet gereageerd hebben
  Zalando heeft geen officieel verzoek van de RTL Extra redactie gekregen. Wij hebben enkel een vragenlijst van Caro Lobig, de RTL journaliste, gekregen, zonder enige uitleg. Gezien wij op dit moment een arbeidsrechtelijk geschil met Caro Lobig hebben, hebben wij beslist haar vragen niet te beantwoorden. Na een volgend verzoek van RTL Extra hebben wij telefonisch contact met de redactie gehad en zijn met een schriftelijke mededeling op de vragen ingegaan.

In het belang van het bedrijf en onze werknemers vinden wij het belangrijk dat de reputatie van ons bedrijf niet door valse verklaringen beschadigd wordt. Tegelijkertijd gaan wij de kritiek niet uit de weg, blijven we ons inzetten voor de uitvoering van de reeds aangekondigde maatregelen en werken we samen met onze werknemers aan verdere verbeteringen.


FAQ Kritikpunkte

Op 14 april 2014 werd op de Duitse TV-zender RTL in het programma RTL Extra een undercover-reportage over Zalando uitgezonden. Een journaliste heeft over haar ervaringen in het warenhuis in Erfurt verslag uitgebracht en daarbij harde kritiek over de werkomstandigheden bij Zalando geuit. Deze reportage heeft ons zeer geschokt, omdat er fundamenteel bekritiseerd wordt hoe wij in de logistieke vestiging in Erfurt werken en hoe we met onze medewerkers ter plaatse omgaan. Helaas hebben we vooraf geen enkel verzoek van de RTL Extra redactie gekregen om op de punten van kritiek te reageren. We willen dit via deze mededeling doen:

Sterfgeval
Medische verzorging
Prestatieloon
Zalando heeft niet gereageerd
Werkdruk
Feedback werknemers
Druk en feedbackgesprekken
Bewaking
Controles
Pauzes
Omgangstoon
Enquête onder de werknemers
Juridische stappen
Bezoek van functionaris voor gegevensbescherming
Ondernemingsraad
Informatie werknemers

Update, Zalando maatregelen 28.04.2014

Wij willen vandaag een korte update geven in verband met de verslaggeving en de door ons getroffen maatregelen. Sinds de uitzending werken wij actief en offensief aan het rechtzetten van de valse beschuldigingen en hebben op deze themapagina uitvoerig gereageerd.


Zoals wij reeds in de vorige mededelingen hebben benadrukt, nemen wij elke vorm van kritiek op onze werkomstandigheden zeer serieus, gaan deze intensief na en indien nodig zullen we verbeteringen voor onze werknemers doorvoeren. Ook in dit specifieke geval worden alle punten van kritiek grondig geanalyseerd en direct na de uitzending van de undercover-reportage hebben wij een eigen projectteam samengesteld. Wij verzekeren nogmaals, dat wij intern met vereende krachten aan de analyse van de kritiek en aan de hieruitvolgende ontwikkeling en omzetting van de verbeterde maatregelen werken. Natuurlijk kost het uitvoeren van een volledig onderzoek en de hieruit volgende ontwikkeling en omzetting van verbeterde maatregelen tijd. Bovendien is het ook niet onze gewoonte om maatregelen te communiceren voordat wij deze met onze werknemers besproken hebben. Vanwege de grote belangstelling geven we graag meer informatie over de eerste resultaten:


 • Op 23.04.2014 hebben we, samen met de functionaris voor gegevensbescherming van Thüringen bij zijn bezoek aan Erfurt, besloten om tot de zomer onze actuele processen grondig na te gaan en waar nodig samen veranderingen uit te werken. Na de reportage hebben we samen met onze functionaris voor gegevensbescherming onze processen en IT-systemen nog eens onderzocht en alle verantwoordelijke werknemers met betrekking tot de wetgeving op gegevensbescherming opnieuw gesensibiliseerd.
 • Natuurlijk kunnen werknemers die zich niet goed voelen op elk moment uitrusten en zitten. Wij hebben besloten om onze werknemers ook tijdens hun ploegendienst, niet enkel waar de pauzes plaatsvinden, maar ook in de productieruimte extra zitplaatsen aan te bieden die sneller bereikbaar zijn als werknemers zich niet goed voelen of vermoeid zijn. De meeste werkzaamheden moeten echter – zoals in ieder ander warenhuis ook – grotendeels staand of lopend uitgevoerd worden.
 • Wij zullen in samenspraak met onze werknemers ons werkmodel op verschillende punten, bijv. met betrekking op de geldige pauzeregeling, kritisch nagaan en afstemmen, zoals we reeds in het verleden gedaan hebben, bijv. met de verlenging van de pauze van 45 naar 60 minuten of zoals de aanpassing van de ploegentijden op de dienstregeling van het openbaar vervoer.
 • We hebben besloten om van de beloning ter waarde van € 500 voor tips die een goederendiefstal kunnen bewijzen, afstand te doen. Wij stellen een goede werksfeer onder onze werknemers zeer op prijs en willen dit niet in gevaar brengen.
 • Wij vinden een respectvolle, collegiale en waardevolle omgang tussen alle werknemers bij Zalando zeer belangrijk en onze leidinggevenden vervullen hierin een voorbeeldfunctie. Vele van onze collega’s werken en leven dagelijks volgens deze waarden. Wij zullen echter de beschreven en getoonde afzonderlijke gevallen, waarbij niet aan deze waarden werd voldaan, als aanleiding nemen om al onze leidinggevenden extra te trainen in onze bedrijfswaarden en communicatiefilosofie.

Het succes van Zalando wordt mogelijk gemaakt door de prestaties van elke afzonderlijke werknemer en wij zullen er alles aan doen om ook de toekomst van het bedrijf samen vorm te geven.


David Schröder
Directeur Zalando Operations

Statement 15/04/2014

Op 14 april 2014 werd op de Duitse Tv-zender RTL in het programma RTL Extra een undercover-reportage over Zalando uitgezonden. Een journaliste heeft over haar ervaringen in het warenhuis in Erfurt verslag uitgebracht en daarbij harde kritiek geuit over de werkomstandigheden bij Zalando. Deze reportage heeft ons zeer geschokt, omdat er fundamenteel bekritiseerd wordt hoe wij in de logistieke vestiging in Erfurt werken en hoe we met onze medewerkers ter plaatse omgaan. Helaas hebben we vooraf geen enkel verzoek van de RTL Extra redactie gekregen om op de punten van kritiek te reageren.


Volgens ons komt de beschrijving uit deze reportage op geen enkele wijze overeen met de bedrijfscultuur en werknemerstevredenheid in onze logistieke vestigingen. Ons doel is om een goede en verantwoordelijke werkgever te zijn. Dat wij op de goede weg zijn, bevestigen ook onze werknemers, die de omstandigheden ter plaatse het beste kennen. Volgens een anonieme enquête, dat door een extern marktonderzoeksinstiuut is uitgevoerd in oktober 2013 in de vestiging Erfurt, bevestigen meer dan 1.000 deelnemers een positief werkklimaat:


 • 88% van onze werknemers heeft plezier in hun werk
 • 84% van onze werknemers willen op lange termijn bij Zalando blijven
 • 80% van onze werknemers zijn trots om bij Zalando te werken

Bovendien laten wij eenmaal per kwartaal in al onze warenhuizen, net als in de vestigingen van onze servicepartners, de werkomstandigheden en sociale standaarden door DEKRA (Duits certificeringsbureau) als onafhankelijk instituut controleren. Deze inspecties hebben in de afgelopen jaren de werkomstandigheden steeds als zeer goed bevestigd. De laatste DEKRA controle in de vestiging in Erfurt had een totaalresultaat van 1,3 (waarbij 1 voor ‘zeer goed’ en 4 voor ‘niet acceptabel’ staat).


Deze resultaten en inschattingen van onze werknemers en onafhankelijke certificeringsbureaus staan in een schril contrast met de accusaties van de reportage. Wij nemen de beschuldigingen zeer ernstig en gaan vanzelfsprekend alle punten van kritiek grondig en zelfkritisch onderzoeken. Echter willen we nu al een reactie geven op enkele punten die wij niet zomaar aan ons voorbij willen laten gaan.


Wij waren geschokt over de mededeling van een zogenaamd sterfgeval in ons warenhuis ten gevolge van overwerken, en over het feit dat wij dit in de doofpot zouden hebben gestopt. Feit is, dat er tot op heden geen enkel sterfgeval in onze vestiging in Erfurt heeft plaats gevonden. Door het onverwachte thuisoverlijden van een werknemer hebben wij vanzelfsprekend ons medeleven getoond. We hebben met alle collega’s een minuut stilte genomen en in naam van de collega’s een krans bij de begrafenis neergelegd. Bovendien suggereert de reportage systematische bewaking, bespieding en achtervolging en maakt een rechtstreekse vergelijking met Stasi-methoden. Deze vergelijking vinden wij ongenuanceerd, ongepast en komt absoluut niet overeen met de feiten. Zoals gewoonlijk in een logistieke vestiging, meten wij de prestatie van processen, teams en individuele werknemers om op basis hiervan processen te optimaliseren en feedbackgesprekken te voeren.


Wij bieden onze werknemers in al onze logistieke vestigingen op lange termijn vaste arbeidsplaatsen, een faire beloning, een positief bedrijfsklimaat en ontwikkelingsmogelijkheden. Wanneer wij of enkele van onze leidinggevenden aan deze eisen niet meer kunnen voldoen zien wij het als een plicht om de verantwoordelijkheid te nemen en de omstandigheden verder te verbeteren.


Wij staan als bedrijf en team pas aan het begin van een uniek succesverhaal. Deze weg willen we samen met onze werknemers verder bewandelen.


David Schröder
Directeur Zalando Operations