accountaccountbagbagzalando logomenu

Privacybeschermingsverklaring en toestemming voor gebruik van gegevens bij www.zalando.nl en www.zalando-lounge.nl

Privacybescherming is een kwestie van vertrouwen en uw vertrouwen is voor ons van belang. Wij respecteren uw privé- en persoonlijkheidssfeer. De bescherming en het wetconforme registreren, verwerken en gebruiken van uw persoonsgerelateerde gegevens is daarom voor ons een belangrijke zaak. Opdat u zich bij het bezoek aan onze websites veilig voelt, houden wij ons bij de verwerking van uw persoonsgerelateerde gegevens streng aan de wettelijke voorschriften en zouden u hier willen informeren over het registreren en gebruiken van gegevens door ons.

U kunt dit document uitprinten of opslaan, doordat u de gebruikelijke functionaliteit van uw internetdienstprogramma (= browser: daar meestal "Bestand" -> "Opslaan als") gebruikt. U kunt dit document ook in pdf-formaat downloaden en archiveren, door hier te klikken. Voor het openen van het pdf-bestand hebt u het gratis programma Adobe Reader nodig (op www.adobe.de) of vergelijkbare programma´s die het pdf-formaat beheersen.

Met de toestemming tot de navolgende privacybeschermingsverklaring geeft u tegenover Zalando SE, Tamara-Danz-Str. 1, 10243 Berlijn (hieronder: Zalando) toestemming voor het registreren, verwerken en gebruiken van uw persoonsgerelateerde gegevens met inachtneming van de privacybeschermingswetgeving en de navolgende bepalingen.

1. Verantwoordelijke instantie


Verantwoordelijke instantie voor het registreren, verwerken en gebruiken van uw persoonsgerelateerde gegevens in de zin van de Wet op de Privacybescherming is Zalando.

Voor zover u bezwaar wilt aantekenen tegen de registratie, verwerking of het gebruik van uw gegevens door Zalando volgens de richtlijnen van deze privacybeschermingsbepalingen in zijn geheel of voor bepaalde maatregelen, kunt u uw bezwaar per e-mail, fax of per brief opsturen naar de volgende contactgegevens:

Zalando SE
Tamara-Danz-Str. 1
10243 Berlijn
Telefax: +49 (0)30 2759 46 93
E-mail: datenschutz@zalando.de

2. Registratie, verwerking en gebruik van persoonsgerelateerde gegevens


2.1 Persoonsgerelateerde gegevens
Persoonsgerelateerde gegevens zijn gegevens over zakelijke of persoonlijke omstandigheden van een bepaalde of te bepalen natuurlijke persoon. Hieronder vallen bijvoorbeeld uw naam, uw telefoonnummer, uw adres evenals alle bestandsgegevens die u ons bij de registratie en bij het aanmaken van uw klantenaccount meedeelt. Statistische gegevens, die wij bijvoorbeeld bij het bezoek aan onze webshop vastleggen en die niet rechtstreeks met uw persoon in verbinding kunnen worden gebracht, vallen er niet onder. Bijvoorbeeld zijn dit statistieken ten aanzien van de vraag welke pagina´s van onze shop bijzonder populair zijn of hoeveel gebruikers bepaalde pagina´s van de Zalando-shop bezoeken.

2.2 Klantenaccount
Wij maken voor iedere klant die zich laat registreren een door middel van een paswoord beveiligde directe toegang aan tot zijn bij ons beveiligde bestandsgegevens (klantenaccount). Hier kunt u gegevens over uw afgesloten, openstaande en onlangs verstuurde bestellingen bekijken en uw adresgegevens, bankrelatie en de nieuwsbrief beheren. U verplicht zich om de persoonlijke toegangsgegevens vertrouwelijk te behandelen en niet aan onbevoegde derden toegankelijk te maken. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor paswoorden die oneigenlijk gebruikt worden, tenzij wij voor het misbruik verantwoordelijk zijn.

2.3 Registratie, verwerking en gebruik van uw persoonsgerelateerde gegevens
Privacybescherming is voor ons van groot belang. Daarom houden wij ons bij de registratie, verwerking en het gebruik van uw persoonsgerelateerde gegevens streng aan de wettelijke bepalingen van de Duitse Wet op de Privacybescherming en van de Telemediawet. Wij registreren en verwerken uw gegevens en slaan deze op voor de gehele afwikkeling van uw koop, met inbegrip van eventuele latere vrijwaringen, voor onze servicediensten, de technische administratie evenals eigen marketingdoeleinden. Uw persoonsgerelateerde gegevens worden alleen aan derden doorgegeven of anderszins doorgegeven, wanneer dit ten behoeve van de contractafwikkeling of afrekening vereist is of indien u vooraf uw toestemming hebt gegeven. In het kader van de bestellingsafwikkeling ontvangen bijvoorbeeld de hier door ons ingezette dienstverleners (zoals bijv. transporteur, logistiekbedrijf, banken) de noodzakelijke gegevens voor de bestellings- en orderafwikkeling. De op die manier doorgegeven gegevens mogen door onze dienstverleners alleen worden gebruikt om hun taak te vervullen. Een naderszins gebruik van de informatie is niet geoorloofd en vindt ook bij geen van de voor ons werkende dienstverleners plaats.

Voor uw bestelling hebben wij uw concrete naams-, adres- en betalingsgegevens nodig. Uw e-mailadres hebben wij nodig, opdat wij u de ontvangst van de bestelling kunnen bevestigen en met u kunnen communiceren. Wij gebruiken het bovendien voor uw identificatie (klantenlogin). Verder ontvangt u via uw e-mailadres uw bestel- en verzendbevestiging.

Het schrappen van uw persoonsgerelateerde gegevens vindt, voor zover dit niet in strijd is met wettelijke bewaringsverplichtingen en wanneer u het recht hebt doen gelden dat deze worden gewist, plaats, wanneer de gegevens om het met het opslaan nagestreefde doel te bereiken niet meer nodig zijn of wanneer het opslaan ervan om andere wettelijke redenen niet toegestaan is.

2.4 Gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden
Naast de verwerking van uw gegevens voor het afwikkelen van uw aankoop bij Zalando, gebruiken wij uw gegevens ook om met u ten aanzien van uw bestellingen, bepaalde producten of marketingacties te communiceren en u producten of dienstverleningen aan te bevelen, die u zouden kunnen interesseren.

Tegen het gebruik van uw persoonsgerelateerde gegevens voor reclamedoeleinden kunt u te allen tijde in zijn totaliteit of voor bepaalde activiteiten bezwaar aantekenen, zonder dat hiervoor andere dan de transmissiekosten volgens de basistarieven ontstaan. Een mededeling in tekstuele vorm aan de onder nummer 1 genoemde contactgegevens (bijv. e-mail, fax, brief) is hiervoor voldoende.

2.4.1 Nieuwsbrief
Voor het verzenden van de nieuwsbrief gebruiken wij de zogenaamde Single Opt-In- procedure, d.w.z., dat wij u pas dan een nieuwsbrief per e-mail toezenden, wanneer u ons vooraf uitdrukkelijk hebt bevestigd dat wij de nieuwsbrief-service dienen te activeren.

Voor zover u geen nieuwsbrief of in zijn totaliteit geen reclameberichten meer van ons wenst te ontvangen, kunt u daar te allen tijde bezwaar tegen aantekenen, zonder dat hiervoor andere dan de transmissiekosten volgens de basistarieven ontstaan. Een mededeling in tekstuele vorm aan de onder nummer 1 genoemde contactgegevens (bijv. e-mail, fax, brief) is hiervoor voldoende. Vanzelfsprekend vindt u ook in iedere nieuwsbrief een afmeldingslink.

2.4.2 Productaanbevelingen per e-mail
Als klant van Zalando ontvangt u regelmatig productaanbevelingen van ons per mail. Deze productaanbevelingen ontvangt u van ons onafhankelijk van het feit of u een nieuwsbrief hebt geabonneerd. Wij willen u op die manier informatie doen toekomen over producten uit ons aanbod die voor u op basis van uw laatste inkopen bij ons van belang kunnen zijn. Hierbij houden wij ons streng aan de wettelijke voorschriften.

Voor zover u geen productaanbevelingen of in zijn totaliteit geen reclameberichten meer van ons wenst te ontvangen, kunt u daar te allen tijde bezwaar tegen aantekenen, zonder dat hiervoor andere dan de transmissiekosten volgens de basistarieven ontstaan. Een mededeling in tekstuele vorm aan de onder nummer 1 genoemde contactgegevens (bijv. e-mail, fax, brief) is hiervoor voldoende. Vanzelfsprekend vindt u ook in iedere e-mail met productaanbevelingen een afmeldingslink.

2.4.3 Individuele reclame voor u
Informatie die wij van uw ontvangen, helpt ons om uw inkoopbeleving permanent te verbeteren en voor u klantvriendelijk en individueel in te richten. De door u toegezonden en automatisch gegenereerde informatie wordt gebruikt om op u en uw belangen afgestemde reclame te realiseren. Wij gebruiken hiervoor beschikbare informatie, zoals bijvoorbeeld ontvangst- en leesbevestigingen van e-mails, informatie over computers en verbinding met het internet, besturingssysteem en platform, uw bestelhistorie, uw servicehistorie, datum en tijdstip van het bezoek aan de homepage, producten die u hebt bekeken.

Deze informatie gebruiken wij uitsluitend in gepseudonimiseerde vorm. Door de analyse en evaluatie van deze informatie zijn wij in staat om onze websites en ons internetaanbod te verbeteren evenals u daardoor individuele reclame toe te zenden. Dat wil zeggen die u producten aanbeveelt die u ook daadwerkelijk zouden kunnen interesseren. Ons doel is het om onze reclame voor u nuttiger en interessanter te maken. Daarom helpt de evaluatie en analyse van de door u verzamelde onder pseudniem aangegeven gegevens om u niet ongebreideld reclame toe te laten zenden. Integendeel, wij sturen u reclame zoals bijvoorbeeld de nieuwsbrief, productaanbevelingen, per e-mail of per briefreclame, die passen bij uw interessegebieden. In zoverre wordt bijvoorbeeld ook vergeleken, welke van onze reclamemails u opent om te voorkomen dat er aan u onnodige e-mails worden verstuurd.

Akkoordverklaring

Ik ga ermee akkoord dat Zalando de door mij meegedeelde gegevens en andere bij mijn klantenaccount opgeslagen informatie evenals gepseudonimiseerde gebruiksgegevens gebruikt om mij gepersonaliseerde reclame en/of bijzondere aanbiedingen en diensten te presenteren.

Mocht u geen gepersonaliseerde reclame willen ontvangen, dan kunt u daar te allen tijde in zijn totaliteit of voor bepaalde activiteiten bezwaar tegen aantekenen. Een mededeling in tekstuele vorm aan de onder nummer 1 genoemde contactgegevens (bijv. e-mail, fax, brief) is hiervoor voldoende.

2.4.4 Prijsvragen, markt- en opinieonderzoek
Bij prijsvragen gebruiken wij uw gegevens ten behoeve van de kennisgeving over gewonnen prijzen en de reclame voor onze aanbiedingen. Gedetailleerde instructies vindt u evt. in onze deelnamevoorwaarden bij het betreffende kansspel.

Wij gebruiken uw gegevens daarnaast voor marktonderzoek en opiniepeiling. Vanzelfsprekend gebruiken wij deze uitsluitend geanonimiseerd voor statistische doeleinden en alleen voor Zalando. Uw antwoorden bij enquêtes worden niet doorgegeven aan derden of gepubliceerd. Wij slaan de antwoorden uit onze enquêtes niet samen met uw e-mailadres of andere persoonsgerelateerde gegevens op.

Ik ga ermee akkoord dat Zalando mijn persoonsgerelateerde gegevens t.b.v. marktonderzoek en opiniepeiling voor eigen doeleinden verwerkt en gebruikt.

Tegen de gegevensverwerking voor marktonderzoek en opiniepeiling kunt u ten allen tijde in zijn totaliteit of voor bepaalde activiteiten bezwaar aantekenen, zonder dat hiervoor andere dan de transmissiekosten volgens de basistarieven ontstaan. Een mededeling in tekstuele vorm aan de onder nummer 1 genoemde contactgegevens (bijv. e-mail, fax, brief) is hiervoor voldoende. Vanzelfsprekend vindt u ook in iedere enquêtemail een afmeldingslink.

3. Solvabiliteitscontrole


Om u zo goed mogelijke opties voor de keuze van de wijze van betaling te kunnen aanbieden, moeten wij u en ons tegen misbruik beschermen. Daarom sturen wij de, voor een solvabiliteitscontrole, benodigde persoonsgerelateerde gegevens, met inbegrip van uw adresgegevens, op naar de firma Experian NL. Te bereiken via:

Online contactformulier: http://www.experian.nl/contact/contact-consumenten.html
E-mail: Inzage@experian.nl
Telefoon nummer: 0900-experian (0900-39737426)
Adres: Postbus 16604, 2500 BP Den Haag
Bezoekadres: Kantoorgebouw 't Schip
Consumentenbalie 9e etage
Verheeskade 25
2521 BE Den Haag

die op basis van mathematisch-statistische methoden een dienovereenkomstige beoordeling uitvoert. Bij de berekening van de waarschijnlijkheidswaarde worden ook uw adresgegevens mede gebruikt. Wij gebruiken de ontvangen informatie ten aanzien van de statistische waarschijnlijkheid van een betalingsuitval ("waarschijnlijkheidswaarde") voor een weloverwogen beslissing t.a.v. de aan u te verlenen betalingsopties.

Voor zover u met de u op grond van deze geautomatiseerde methode aangeboden wijze(n) van betaling niet akkoord gaat, kunt u ons dit schriftelijk per brief of per e-mail aan datenschutz@zalando.de meedelen. Wij zullen dan de beslissing gelet op uw standpunt opnieuw toetsen.

Tegen het doorgeven van uw gegevens aan Experian kunt u te allen tijde bezwaar aantekenen. Een mededeling in tekstuele vorm (bijv. e-mail, fax, brief) is hiervoor voldoende. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval alleen gebruik kunt maken van de voorafbetaling als betalingsoptie.

4. Cookies
Het accepteren van cookies is geen voorwaarde voor het bezoeken van onze website. Wij wijzen u er echter op dat het gebruik van de winkelwagenfunctie en het bestellen van producten alleen met het activeren van cookies mogelijk zijn.

Wat zijn cookies?
Cookies en flash cookies zijn kleine bestandjes, die op uw gegevensmedium worden opgeslagen en die bepaalde instellingen en gegevens voor het uitwisselen met ons systeem via uw browser opslaan. In principe onderscheidt men 2 verschillende soorten cookies, zogenaamde sessie-cookies, die worden gewist zodra u de browser sluit, en tijdelijke/permanente cookies, die gedurende een langere periode of onbeperkt op uw gegevensmedium worden opgeslagen. Dit opslaan helpt ons om onze website en onze aanbiedingen voor u dienovereenkomstig op te zetten en vergemakkelijkt u het gebruik, doordat er bijvoorbeeld bepaalde door u ingevoerde gegevens zo worden opgeslagen dat u ze niet permanent hoeft te herhalen.

Welke cookies gebruikt Zalando?
De meeste van de door ons gebruikte cookies worden na het einde van de browser-sessie automatisch weer van uw harddisk gewist (daarom ook de naam sessie-cookies). Sessie-cookies zijn bijvoorbeeld nodig om u de winkelwagenfunctie op meerdere pagina´s aan te bieden. Bovendien gebruiken wij ook cookies die op de harddisk bij u blijven. Bij een later bezoek wordt dan automatisch vastgesteld dat u reeds eerder bij ons op bezoek was en aan welke vermeldingen en instellingen u de voorkeur geeft. Deze tijdelijke of ook permanente cookies (levensduur 1 maand tot 10 jaar) worden op uw harddisk opgeslagen en worden na de vastgelegde tijd automatisch gewist. Met name deze cookies dienen om ons aanbod gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Dankzij deze bestanden is het bijvoorbeeld mogelijk dat u speciaal op uw belangen afgestemde informatie op de site getoond krijgt. Het uitsluitende doel van deze cookies is erin gelegen ons aanbod zo optimaal mogelijk aan te passen aan uw wensen als klant en u het surfen bij ons zo comfortabel mogelijk aan te maken.

Welke gegevens zijn er in de cookies opgeslagen?
In de door Zalando gebruikte cookies worden geen persoonsgerelateerde gegevens opgeslagen. De door ons gebruikte cookies zijn daardoor niet aan een bepaalde persoon en zodoende ook niet aan u toe te wijzen. Bij het activeren van de cookie wordt hieraan een identificatienummer toegewezen. Een toewijzing van uw persoonsgerelateerde gegevens aan dit identificatienummer is op geen enkel moment mogelijk. Uw naam, uw IP-adres of vergelijkbare gegevens die een toewijzing van de cookie aan u mogelijk zouden maken, worden op geen enkel moment gerealiseerd. Op basis van de cookietechnologie ontvangen wij uitsluitend geanonimiseerde informatie, bijvoorbeeld over het feit welke pagina´s van onze shop er worden bezocht, welke producten werden bekeken enz.

Wat is onsite targeting?
Op de Zalando-website worden op basis van een cookietechnologie gegevens voor het optimaliseren van onze reclame en van het gehele online-aanbod verzameld. Deze gegevens worden niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren, maar dienen alleen voor een anonieme evaluatie van het gebruik van de homepage. Uw gegevens worden op geen enkel moment met de bij ons opgeslagen persoonsgerelateerde gegevens in verband gebracht. Met deze technologie kunnen wij u reclame en/of bijzondere aanbiedingen en diensten presenteren, waarvan de inhoud gebaseerd is op het verband met de door de clickstream-analyse verkregen informatie (bijvoorbeeld reclame die erop gericht is dat er de afgelopen dagen uitsluitend sportschoenen werden bekeken). Ons doel hierbij is om ons online-aanbod voor u zo attractief mogelijk op te zetten en u reclame te presenteren, die overeenkomt met uw interesses.

Zijn er ook cookies van derdeaanbieders (zog. third-party-cookies)?
Zalando bedient zich van een aantal reclamepartners, die helpen om het internetaanbod en de Zalando-website voor u interessanter te maken. Daarom worden er bij een bezoek aan de Zalando-website ook cookies van partnerbedrijven op uw harddisk opgeslagen. Hierbij gaat het om tijdelijke cookies, die automatisch na de vastgelegde tijd worden gewist. Deze tijdelijke of ook permanente cookies (levensduur 14 maand tot 10 jaar) worden op uw harddisk opgeslagen en worden na de vastgelegde tijd automatisch gewist. Ook de cookies van onze partnerbedrijven bevatten geen persoonsgerelateerde gegevens. Er worden alleen onder een user-ID pseudoniem gegevens geregistreerd. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om gegevens over de vraag welke producten u hebt bekeken, of er iets werd gekocht, naar welke producten er werd gezocht etc. Hierbij registreren enkele van onze reclamepartners ook buiten de websites om informatie over de vraag welke sites u daarvoor heb bezocht of in welke producten u bijvoorbeeld geinteresseerd was om u zo de reclame te kunnen tonen, die het best past bij uw belangstelling. Deze pseudonieme gegevens worden op geen enkel moment in verbinding gebracht met uw persoonsgerelateerde gegevens. Ze hebben uitsluitend het doel om het onze reclamepartners mogelijk te maken om u aan te spreken met reclame die ook daadwerkelijk uw belangstelling kan wegdragen.

Re-targeting
Onze website gebruikt hierbij zogenaamde re-targeting-technologieën. Wij gebruiken deze technologieën om voor u het internetaanbod interessanter te maken. Deze techniek maakt het mogelijk om internetgebruikers die reeds belangstelling hebben voor onze shop en onze producten, met reclame aan te spreken op de websites van onze partners. Wij zijn ervan overtuigd dat de weergave van een gepersonaliseerde, op interesses afgestemde reclame over het algemeen interessanter is voor de internetgebruiker dan reclame die niet zo´n persoonlijke relatie heeft. De weergave van deze reclamemiddelen op de sites van onze partners vindt plaats op basis van een cookietechnologie en een analyse van het voorafgaande gebruiksgedrag. Deze vorm van reclame vindt geheel anoniem plaats. Er worden geen persoonsgerelateerde gegevens opgeslagen en er worden ook geen gebruiksprofielen in verbinding gebracht met uw persoonsgerelateerde gegevens.

Ik ga ermee akkkoord dat er zogenaamde cookies kunnen worden toegepast en hiermee gebruiksgegevens van mij kunnen worden geregistreerd, opgeslagen en gebruikt. Verder ga ik ermee akkoord dat mijn gegevens in cookies tot na het einde van de browsersessie worden opgeslagen en bijvoorbeeld bij mijn volgende bezoeken aan de website weer kunnen worden opgeroepen. Deze toestemming kan ik te allen tijde met geldigheid voor de toekomst herroepen, doordat ik in mijn browserinstellingen het aannemen van cookies weiger.

Hoe kan ik bezwaar aantekenen tegen het opslaan van cookies?
In uw browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer u ermee instemt. Wanneer u alleen de Zalando-cookies, maar niet de cookies van onze dienstverleners en partners wilt accepteren, kunt u de instelling in uw browser "Cookies van derdeaanbieders blokkeren" kiezen.
Over het algemeen wordt u in de menubalk van uw webbrowser via de helpfunctie getoond, hoe u nieuwe cookies kunt afwijzen en reeds ontvangen cookies kunt uitschakelen. Gedetailleerde informatie hoe u de instellingen in de door u gebruikte browser tot stand kunt brengen, vindt u op de volgende link.
Wij adviseren u om bij gemeenschappelijk gebruikte computers die zo ingesteld zijn dat ze cookies en flash-cookies accepteren, zich na het beëindigen altijd volledig af te melden.

5. Log-bestanden
Bij iedere toegang tot de sites van Zalando worden gebruiksgegevens door de betreffende internetbrowser doorgegeven en in protocolbestanden, de zogenaamde server-logfiles, opgeslagen. De hierbij opgeslagen datarecords bevatten de volgende gegevens: datum en tijdstip van de oproep, naam van de opgeroepen site, IP-adres, referrer-URL (herkomst-URL van waaruit u op de Zalando-website bent gekomen), de verzonden hoeveelheid gegevens, product- en versie-informatie van de gebruikte browser.

De IP-aressen van de gebruikers worden na afsluiting van het gebruik gewist of anoniem gemaakt. Bij een anonimisering worden de IP-adressen zo gewijzigd dat de afzonderlijke gegevens met betrekking tot persoonlijke of zakelijke relaties niet meer of slechts met zeer veel moeite wat betreft tijd, kosten en arbeidskracht aan een bepaalde of te bepalen natuurlijke persoon kunnen worden toegewezen. Deze logfile-datarecords evalueren wij in geanonimiseerde vorm om ons aanbod en de Zalando-shop verder te verbeteren en gebruikersvriendelijker te maken, fouten sneller op te sporen en te verhelpen evenals servercapaciteiten te sturen. Op die manier kan bijvoorbeeld worden achterhaald, op welke tijden het gebruik van de Zalando-shop bijzonder populair is en er kan dan een dienovereenkomstig datavolume ter beschikking worden gesteld om het u mogelijk te maken zo snel mogelijk in te kopen. Daarnaast kunnen wij ook door een analyse van de protocolbestanden eventuele fouten in de Zalando-shop sneller onderkennen en verhelpen.

6. Web analyse
Om ons aanbod permanent te verbeteren en te optimaliseren, gebruiken wij zogenaamde tracking-technologieën. Hiervoor maken wij gebruik van de diensten van Google Analytics en Webtrekk.

6.1 Google Analytics
Google Analytics is een dienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Analytics gebruikt "cookies", dus tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruikmaking van ons internetaanbod door hen mogelijk maakt. De door de cookie aangemaakte informatie over uw gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt naar een server van Google in de Verenigde Staten gestuurd en daar opgeslagen. Wij wijzen u erop dat op onze websites Google Analytics met de code "gat._anonymizelp();" werd uitgebreid om een geanonymiseerde registratie van IP-adressen (zog. IP-maskering) te garanderen. Uw IP-adres wordt wordt daarom op ons verzoek door Google alleen in afgekorte vorm geregistreerd, hetgeen een anonymisering garandeert en geen herleiding tot uw identiteit toelaat. In geval van activering van de IP-anonymisiwering op deze website wordt uw IP-adres door Google binnen de listaten van de Europese Unie of in andere verdragstaten van het verdrag inzake de Europese Economische Regio vooraf afgekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar ingekort. Google houdt rekening met de privacybeschermingsbepalingen van het "US-Safe-Harbor"-verdrag en is bij het "Safe Harbor"-programma van het US-ministerie van handel geregistreerd. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om reports over de website-activiteiten voor ons samen te stellen en om verdere met het websitegebruik en het internetgebruik gepaard gaande dienstverleningen aan ons te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegevenIP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. Een overdracht van deze gegevens door Google aan dersden vindt alleen op grond van wettelijke voorschiften of in het kader van de verwerking van ordergegevens plaats. In geen geval zal google uw gegevens combineren met andere door Google geregistreerde gegevens.

Door het gebruik van deze websites verklaart u akkoord te gaan met de bewerking van de over uw verkregen gegevens door google en de hiervoor beschreven manier van gegevensverwerking evenals het aangegeven doel.
U kunt het opslaan van de cookies door een dienovereenkomstige instelling van uw browsersoftware voorkomen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van onze websites in volle omvang kunt benutten. U kunt bovendien de registratie van de door de cookie aangemaakte en op uw gebruik betrekking hebbende gegevens (incl.uw IP-adres) aan Google evenals de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen doordat u de op de volgende link beschikbare browser-plugin downloadt en installeert.

Nadere informatie over Google Analytics en privacybescherming vindt u op http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

6.2 Webtrekk
Voor de statistische evaluatie van deze website maken wij bovendien gebruik van de technologieën van Webtrekk GmbH, Boxhagener Str. 76-78, 10245 Berlijn (www.webtrekk.de). Met behulp van de diensten van Webtrekk registreren wij statistische gegevens met betrekking tot het gebruik van ons webaanbod. Deze gegevens worden benut om de Zalando-shop en onze aanbiedingen permanent te verbeteren en te optimaliseren en daardoor interessanter te maken voor u. Webtrekk GmbH werd op het gebied van de privacybescherming, voor de door Zalando benutte web controlling software gecertificeerd door TÜV Saarland. Met name werd hierbij het registreren en verwerken van tracking-gegevens t.a.v. de conformiteit met de privacybescherming en de dataveiligheid gecontroleerd en gecertificeerd. In het kader van het gebruik van deze website wordt de informatie die uw browser doorgeeft, geregistreerd en geëvalueerd. Dit vindt plaats door middel van een cookie-technologie en zogenaamde pixels, die op iedere website geïntegreerd zijn. Hierbij worden de volgende gegevens vastgelegd: request (bestandsnaam van het opgevraagde bestand), browsertype/-versie, browsertaal, gebruikt besturingssysteem, interne resolutie van het browservenster, beeldschermresolutie, Javascript-activering, Java aan/uit, cookies aan/uit, kleurdiepte, referrer-URL, IP-adres (wordt uitsluitend geanonimiseerd geregistreerd en direct na het gebruik weer gewist), tijdstip van het oproepen, clicks, bestelwaarden, winkelwagens en geanonimiseerde formulierinhouden (bijvoorbeeld of er een telefoonnummer werd aangegeven of niet). Een directe relatering aan personen is te allen tijde uitgesloten. De op die manier verzamelde gegevens dienen om anonieme gebruikersprofielen, die de basis vormen voor webstatistieken, aan te maken. De met de Webtrekk-technologieën geregistreerde gegevens worden zonder de apart gegeven toestemming van de betrokkene niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren en op geen enkel moment in verbinding gebracht met persoonsgerelateerde gegevens van de drager van het pseudoniem.

Tegen de registratie en het opslaan van gegevens door Webtrekk kan te allen tijde met geldigheid voor de toekomst bezwaar worden aangetekend. Hiervoor dient u a.u.b. de volgende link op te roepen: http://www.webtrekk.com/index/datenschutzerklaerung/opt-out.html. Door het bevestigen van de link wordt er op uw datamedium een zogenaamde opt-out-cookie gezet. Deze cookie heeft een geldigheid van 5 jaar. Let er a.u.b. op dat bij het wissen van alle cookies op uw computer ook deze opt-out-cookie wordt gewist, d.w.z. wanneer u bezwaar wilt blijven aantekenen tegen het geanonimiseerde registreren van gegevens door Webtrekk, u opnieuw de opt-out-cookie moet zetten. De opt-out-cookie is per browser en computer gezet. Indien u onze website van thuis uit en vanaf het werk of met verschillende browsers bezoekt, moet u in de verschillende browsers resp. op de verschillende computers de opt-out-cookie activeren.

7. Doubleclick by Google
Doubleclick by Google is een dienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Doubleclick by Google gebruikt cookies om u voor u relevante advertenties te tonen. Hierbij wordt aan uw browser een pseudoniem identificatienummer (ID) toegewezen om te controleren welke advertenties er in uw browser werden getoond en welke advertenties werden opgeroepen. De cookies bevatten geen persoonsgerelateerde informatie. Het gebruik van de DoubleClick-cookies maakt het Google en haar partner-websites alleen mogelijk om advertenties in te lassen op basis van voorafgaande bezoeken aan onze of andere websites op internet. De door de cookies gegenereerde informatie wordt door Google doorgegeven naar een server in de VS en daar opgeslagen. Google houdt rekening met de privacybeschermingsbepalingen van het "US-Safe-Harbor"-verdrag en is bij het "Safe Harbor"-programma van het US-ministerie van handel geregistreerd. Een overdracht van deze gegevens door Google aan dersden vindt alleen op grond van wettelijke voorschiften of in het kader van de verwerking van ordergegevens plaats. In geen geval zal google uw gegevens combineren met andere door Google geregistreerde gegevens.

Door het gebruik van deze website verklaart u zich akkoord met de bewerking van de over u geregistreerde gegevens door Google op de hiervoor beschreven manier en voor de hiervoor aangegeven doeleinden. U kunt het installeren van de cookies door een betreffende instelling van uw browsersoftware verhinderen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website in volle omvang kunt benutten. U kunt bovendien de registratie van de door de cookie aangemaakte en op uw gebruik betrekking hebbende gegevens (incl.uw IP-adres) aan Google evenals de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen doordat u de op de volgende link beschikbare browser-plugin downloadt en installeert. Als alternatief kunt u de Doubleclick-cookies op de site van Digital Advertising Alliance onder de volgende link deactiveren.

8. Social plugins
Onze internetpresentatie maakt gebruikt van Social Plugins (“Plugins”) van diverse sociale netwerken. Met behulp van deze plugins kunt u bijvoorbeeld inhouden delen of producten bij anderen aanbevelen. De plugins zijn op Zalando.de standaard gedeactiveerd en zenden daarom geen gegevens. Door een klik op de button "Social Media activeren" kunt u alle plugins activeren (zgn. 2-klik-oplossing).

Wanneer deze plugins geactiveerd zijn, bouwt uw browser met de servers van het betreffende sociale netwerk een rechtstreekse verbinding op, zodra ue een webseite van onze internetpresentatie oproept. De inhoud van de plugin wordt door het sociale netwerk direct doorgegeven aan uw browser en door deze in de website geïntegreerd. De plugins kunnen vanzelfsprekend met een klik weer worden gedeactiveerd.

Door het integreren van de plugin krijgt het sociale netwerk de informatie dat u de betreffende site van onze internetpresentatie hebt opgeroepen. bent u bij het sociale netwerk ingelogd, dan kan dit het bezoek koppelen aan uw account. Wanneer u met de plugins communiceert, bijvoorbeeld op de Facebook "Like"-button drukt of een commentaar geeft, wordt de betreffende informatie door uw browser rechtstreeks aan het sociale netwerk doorgegeven en daar opgeslagen.

Doel en omvang van de gegevensregistratie en de verder verwerking en het gebruik van de gegevens door sociale netwerken evenals de hierop betrekking hebbende rechten en instelmogelijkheden ter bescherming van uw privesfeer vindt u in de betreffende privacybeschermingsinstructies van de betreffende netwerken resp. websites. De links hierbij vindt u verderop.

Wanneer u niet wilt dat sociale netwerkenvia onze internetpresentatie gegevens over u verzamelen, moet u zich voor uw bezoek aan onze internetpresentatie bij deze netwerkenuitloggen.

Ook wanneer u bij de sociale netwerken niet bent aangemeld, kunnen er vanaf websitesn met actieve social plugins gegevens naar de netwerken worden gezonden. Door een actieve plugin wordt er bij iedere oproep van dewebsite een cookie met een code geplaatst. Omdat uw browser deze cookie bij iedere verbinding met een netwerk -server ongevraagd meestuurt, zou het netwerkdaarmee in principe een profiel kunnen aanmaken, van welke websitesnde bij de code horende gebruiker heeft opgeroepen. En het zou dan ook zonder meer mogelijk kunnen zijn dat deze code later – bijvoorbeeld bij het latere aanmelden bij het sociale netwerk– ook weer aan een persoon wordt toegewezen.

Op onze websites gebruiken wij de volgende plugins:

Voor Zalando: Facebook en, Google+, Twitter en Pinterest

Voor Zalando-Lounge: Facebook, Twitter, Youtube, Pinterest en Instagram

Wanneer u niet wilt dat sociale netwerkene via actieve plugins gegevens over u verzamelen, dan kunt u ofwel de social plugins gewoon met een klik op onze websites deactiveren of in uw browser-instellingen de functie "Cookies van derden blokkeren" kiezen (Firefox, Chrome, Internet Explorer, Safari). Vervolgens stuurt de browser bij ingebedde inhouden van andere aanbieders geen cookies naar de server. Met deze instelling functioneren echter behalve de plugins eventueel ook andere functies die op meerdere sites betrekking hebben niet meer.

8.1 Facebook Wij gebruiken plugins van het sociale netwerk facebook.com, dat wordt geëxploiteerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). De link naar de privacybeschermingsverklaring van Facebook vindt u hier: Privacybeschermingsinstructues van Facebook.

8.2 Google+ Wij gebruiken plugins van het sociale netwerk Google+, dat door Google wordt geexploiteerd. De link naar de privacybeschermingsverklaring van Google vindt u hier: Privacaybeschermingsinstructies van Google.

8.3 Twitter Wij gebruiken plugins van het sociale netwerk Twitter dat wordt geexploiteerd door Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA („Twitter“). De link naar de privacybeschermingsverklaring van Twitter vindt u hier: Privacybeschermingsinstructies van Twitter.

8.4 Pinterest Wij gebruiken plugins van het sociale netwerk Pinterest dat wordt geexploiteerd door Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, USA („Pinterest“). De link naar de privacybeschermingsverklaring van Pinterest vindt u hier: Privacybeschermingsinstructies van Pinterest.

8.4 Youtube Wij gebruiken plugins van de website Youtube,die door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States wordt geexploiteerd („Youtube”). De link naar de privacybeschermingsverklaring van Youtube vindt u hier: Privacaybeschermingsinstructies van Youtube.

8.5 Instagram Wij gebruiken plugins van het sociale netwerk Instagram dat wordt geexploiteerd door Instagram, LLC Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA ("Instagram"). De link naar de privacybeschermingsverklaring van Instagram vindt u hier: Privacaybeschermingsinstructies van Instagram.

9. Social Sign In Wij bieden u de mogelijkheid aan om zich direct met uw bestaande prodiel bij een sociaal netwerk van uitgelezen aanbieders bij ons te laten registreren

9.1 Sign In met Facebook Wij gebruiken de functie „Facebook Connect“, die aan Facebook wordt aangeboden.

Voor zover u deze functie wilt gebruiken, wordt u eerst verder geleid naar Facebook. daar wordt u verzocht om u aan te melden met uw usernaam en wachtwoord. Wij komen uw aanmeldingsgegevens vanzelfsprekend niet te weten. Als u reeds bij Facebook bent aangemeld, wordt deze stap overgeslagen.

Vervolgens deelt Facebook u mee welke gegevens er aan ons worden doorgegeven (openbaar profiel, vriendenlijst, e-mailadres en actuele woonplaats). U bevestigt dit met de button „OK“. Met de doorgegeven gegevens maken wij uw klantenaccount aan, waarbij de vriendenlijst vanzelfsprekend niet door ons wordt opgeslagen. Een verder gaand blijvende koppeling tussen uw klantenaccount bij Facebook vindt niet plaats.

Doel en omvang van de dataregistratie en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door facebook evenals uw hierop betrekking hebbende rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privé-sfeer vindt u in de privacybeschermingsinstructues van Facebook.

9.2 Sign In met Google Wij gebruiken ook de functie „Google+ Sign In“ die door Google wordt aangeboden.

Voor zover u deze functie wilt gebruiken, wordt u eerst verder geleid naar Google. daar wordt u verzocht om u aan te melden met uw usernaam en wachtwoord. Wij komen uw aanmeldingsgegevens vanzelfsprekend niet te weten. Als u reeds bij Google bent aangemeld, wordt deze stap overgeslagen.

In aansluiting deelt Google u mee welke gegevens er aan ons worden doorgegeven (E-mailadres, leeftijdgroep, taal, algemene informatie over uw profiel en lijst met contacten in uw kringen). U bevestigt dit met de button „Accepteren“. daarnaast kunt u aangeven of en met welke kringen u uw aanmelding bij ons wenst te delen. Met de doorgegeven gegevens maken wij uw klantenaccount aan, waarbij uw lijst met contacten in uw kringen vanzelfsprekend niet door ons wordt opgeslagen. Een blijvende koppeling tussen uw klantenaccount en uw account bij Google vindt niet plaats.

Doel en omvang van de dataregistratie en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Google evenals uw hierop betrekking hebbende rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privé-sfeer vindt u in de privacybeschermingsinstructies van Google.

10. Veilige gegevensoverdracht Uw persoonlijke gegevens worden bij ons veilig verzonden door ze te coderen. Dit geldt voor uw bestelling en ook voor de klantenlogin. Wij bedienen ons hierbij van het coderingssysteem SSL (Secure Socket Layer). Weliswaar kan niemand een absolute bescherming garanderen. Wij beveiligen onze website en andere systemen echter door middel van technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, toegang, verandering of verspreiding van uw gegevens door onbevoegde personen.

11. Informatierechten van de betrokkene Volgens de Duitse Wet op de Privacybescherming hebben onze klanten o.a. een recht op gratis informatie over hun opgeslagen gegevens evenals evt. een recht op correctie, blokkering of wissen van gegevens.

De beveiliging van uw gegevens nemen wij zeer serieus. Om er zeker van te zijn dat persoonsgerelateerde gegevens niet aan derden worden doorgegeven, dient u uw aanvraag a.u.b. per e-mail of per post met duidelijke identificatie van uw persoon te richten tot:

Zalando SE
Tamara-Danz-Str. 1
10243 Berlijn
telefax: +49 (0)30 2759 46 93
E-mail: datenschutz@zalando.de
Datum: 17.08.2015